Vergunningen

Een nieuwbouw, verbouwing of uitbreiding kan, op enkele uitzonderingen na, niet worden gerealiseerd zonder in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen.

Aan de hand van een vergunningencheck worden de benodigde vergunningen en de daaraan gekoppelde indieningsvereisten, welke noodzakelijk zijn voor toetsing aan de vigerende regelgeving, bepaald.

Hieruit volgt een inventarisatie van de benodigde tekeningen, berekeningen, onderbouwingen en onderzoeken. Om dit proces voorspoedig te laten verlopen is het noodzakelijk te beschikken over de juiste kennis, voldoende ervaring en een doortastende aanpak.

Wanneer alle gegevens voorhanden zijn kunnen de tekeningen en berekeningen definitief worden afgewerkt waarna de vergunningsaanvraag kan worden ingediend.

Kernactiviteiten: omgevingsvergunningen –  milieuaanvragen – subsidieaanvragen – advies