Bouwmanagement

Bouwprojecten zijn vaak ingewikkelde processen. De basis van een gestroomlijnde coördinatie van het complete bouwproces begint bij goed projectmanagement. Door het werken met de juiste structuur kan een bouwproject van initiatieffase tot en met de nazorg volledig worden gecoördineerd. Hiervoor is de projectmanager dan ook verantwoordelijk. De projectmanager treedt op – samen met of namens de opdrachtgever – en vormt zo de schakel tussen opdrachtgever, overheid en uitvoerende partijen. De projectmanager zet zijn kennis en deskundigheid in om de belangen van de opdrachtgevers te behartigen. Hij ziet er op toe dat het project wordt gerealiseerd binnen de gestelde kaders van kwaliteit, tijd en geld.

Kernactiviteiten: directievoering – totale coördinatie –  toezicht kwaliteit – planning – kostenbeheersing